Cho NaI rắn vào bình dung dịch H2SO4đđ...

Chương 5: Nhóm Halogen Cho NaI rắn vào bình dung dịch H2SO4đđ nóng dư...

0
Chương 5: Nhóm Halogen

Cho NaI rắn vào bình dung dịch H2SO4đđ nóng dư. Sau khi phản ứng kết thúc thêm vài giọt hồ tinh bột vào bình phản ứng thì dung dịch sẽ có màu:

A. Nâu B. Đỏ C. Tím D. Xanh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Khi cho NaI rắn vào bình dung dịch H2SO4đđ nóng dư thì xảy ra pu

8NaI + 5H2SO4 --> 4Na2SO4 + H2S + 4I2 + 4H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP