Cho sơ đồ chuyển hóa sau:Nhận...

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:Nhận xét nào các chất X, Y, Z và T trong sơ ...

0
Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Nhận xét nào các chất X, Y, Z và T trong sơ đồ trên là đúng?
Chất X không tan trong nước.Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X.Chất Y phản ứng đựơc với KHCO3 tạo khí CO2Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP