Cho từ từ 3 25 gam kẽm viên...

Chương 5: Hiđro - Nước Cho từ từ 3,25 gam kẽm viên vào 120ml dung dịc...

0
Chương 5: Hiđro - Nước

Cho từ từ 3,25 gam kẽm viên vào 120ml dung dịch HCl 1M. Xác định thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Ta có: nZn = 3,25/65 = 0,05 (mol); nHCl = 0,12 x 1 = 0,12 (mol)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ (1)

Từ phản ứng (1), ta thấy số mol axit dư nên tính số mol khí hiđro sinh ra theo Zn.

nH2= nZn= 0,05 (mol) → VH2= 0,05 x 22,4 = 1,12 (lít).

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP