Tìm độ tan của một muối trong nước...

Chương 6: Dung Dịch Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương p...

0
Chương 6: Dung Dịch

Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm, người ta có được những kết quả sau:

- Nhiệt độ của dung dịch muối bão hòa là 20ºC.

- Chén sứ nung có khối lượng 60,26 gam.

- Chén sử đứng dung dịch muối có khối lượng 86,26 gam.

- Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 gam.

Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 20ºC.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Ta có: mdd = 86,26 – 60,26 = 26 (gam)

mct = 66,26 – 60,26 = 6 (gam)

mH2O= mdd – mct = 26 – 6 = 20 (gam)

Ở 20ºC, cứ 20 gam nước hòa tan 6 gam muối tạo dung dịch bão hòa.

Vậy ở 20ºC, 100 gam nước hòa tan khối lượng muối là:

S = 100x6/20 = 30 (gam)

Vậy độ tan của muối ở 20ºC là 30 gam.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP