Thế nào là dung dịch dung dịch chưa...

Chương 6: Dung Dịch Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dun...

0
Chương 6: Dung Dịch

Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Dung dịch là hỗn hợp của dung môi và chất tan.

- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa thêm chất tan.

- Dung dịch bão hòa là dung dịch không có thể hòa tan thêm chất tan.

Thí dụ: cho dần dần đường vào cốc nước, khuấy nhẹ, đều.

Nhận xét: Giai đoạn đầu đường tan trong nước tạo thành nước đường; nước đường là dung dịch, và vẫn có thể hòa tan thêm đường gọi là dung dịch chưa bão hòa. Giai đoạn sau, ta thu được nước đường nhưng không thể hòa tan thêm đường gọi là dung dịch đã bão hòa (nhận biết bằng cách lọc qua giấy lọc, có những tinh thể đường không tan).

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP