Cho các oxit có công thức hóa học...

Chương 4: Oxi - Không Khí Cho các oxit có công thức hóa học như sau: ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Cho các oxit có công thức hóa học như sau:

a) SO3; b) N2O5; c) CO2;

d) Fe2O3; e) CuO; g) CaO.

Những chất nào thuộc loại oxit bazơ, những chất nào thuộc loại oxit axit?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Oxit bazơ: Fe2O3, CuO, CaO.

Oxit axit: SO3, N2O5, CO2.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP