Làm bay hơi 60 gam nước từ dung...

Chương 6: Dung Dịch Làm bay hơi 60 gam nước từ dung dịch có nồng độ 1...

0
Chương 6: Dung Dịch

Làm bay hơi 60 gam nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượngc ủa dung dịch ban đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gọi x là khối lượng dung dịch ban đầu thì khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi: x – 60.

Khối lượng chất tan trong dung dịch ban đầu:

mct = (C%.mdd)/(100%)= (15%.x)/(100%)= 0,15x

Khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi làm bay hơi:

mct = (C%.mdd)/(100%)= (18%(x-60))/(100%)= 0,18(x – 60)

Mà khối lượng chất tan trước và sau khi bay hơi không đổi (vì chỉ làm bay hơi nước) nên ta có:

0,15x = 0,18(x – 60) → x = 360 gam.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP