Chọn cặp từ thích hợp để điền vào...

Chương 2: Vận Động Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống tr...

0
Chương 2: Vận Động

Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1) : màng xương ; (2) : vào trong

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP