Trong cơ thể người ngoài hệ thần kinh...

Chương 1: Khái Quát Về Cơ Thể Người Trong cơ thể người, ngoài hệ thần...

0
Chương 1: Khái Quát Về Cơ Thể Người

Trong cơ thể người, ngoài hệ thần kinh và hệ nội tiết thì hệ cơ quan nào có mối liên hệ trực tiếp với các hệ cơ quan còn lại ?

A. Hệ tiêu hóa

B. Hệ bài tiết

C. Hệ tuần hoàn

D. Hệ hô hấp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C. Hệ tuần hoàn

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP