Khi mạch máu bị nứt vỡ loại ion...

Chương 3: Tuần Hoàn Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng nào dưới ...

0
Chương 3: Tuần Hoàn

Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng nào dưới đây sẽ tham gia tích cực vào cơ chế hình thành khối máu đông ?

A. Cl- B. Ca2+

C. Na+ D. Ba2+

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B. Ca2+

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP