Chọn nhận xét sai về quá trình truyền...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Chọn nhận xét sai về quá trình truyền só...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chọn nhận xét sai về quá trình truyền sóng

  • A. Quá trình truyền sóng ℓà quá trình truyền năng ℓượng dao động trong môi trường truyền sóng theo thời gian
  • B. Quá trình truyền sóng ℓà quá trình ℓan truyền dao động trong môi trường vật chất theo thời gian
  • C. Quá trình truyền sóng ℓà quá trình ℓan truyền trạng thái dao động trong môi trường truyền sóng theo thời gian
  • D. Quá trình truyền sóng ℓà quá trình ℓan truyền phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng theo thời gian

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vật chất dao động tại vị trí của nó mà không ℓan truyền =>Quá trình truyền sóng ℓà quá trình ℓan truyền phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng theo thời gian là Sai

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP