Chọn câu trả lời không đúng trong các...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Chọn câu trả lời không đúng trong các câ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chọn câu trả lời không đúng trong các câu sau:

  • A. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì cảm giác âm càng to.
  • B. Ngưỡng nghe thay đổi tuỳ theo tần số âm.
  • C. Tai con người nghe âm cao cảm giác “to” hơn nghe âm trầm khi cùng cường độ âm
  • D. Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

L=10lg(I/I0) ⇒ độ to của âm tỉ lệ theo hàm số mũ của cường độ âm

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP