Chọn đáp án sai về sóng âm A...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Chọn đáp án sai về sóng âm A. Âm sắc l...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chọn đáp án sai về sóng âm

  • A. Âm sắc liên hệ mật thiết với đồ thị dao động âm
  • B. Độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm
  • C. Độ cao, độ to, âm sắc và cường độ âm đều là các đặc trưng sinh lí của âm
  • D. Độ cao của âm gắn liền với tần số âm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP