Khi nói về sóng âm phát biểu nào...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đâ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Sóng âm là một sóng cơ
  • B. Biên độ dao động của sóng âm càng lớn thì âm càng cao
  • C. Sóng âm không truyền được trong chân không
  • D. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền âm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Độ cao của âm chỉ phù thuộc vào tần số

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP