Phương trình sóng A chỉ tuần hoàn theo...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Phương trình sóng A. chỉ tuần hoàn the...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Phương trình sóng

  • A. chỉ tuần hoàn theo không gian
  • B. vừa tuần hoàn theo thời gian vừa tuần hoàn theo không gian
  • C. chỉ tuần hoàn theo thời gian
  • D. không tuần hoàn theo thời gian và không tuần hoàn theo không gian

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP