Phát biểu nào sau đây không đúng với...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Phát biểu nào sau đây không đúng với són...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng âm?

  • A. Âm sắc, độ cao, độ to là những đặc trưng sinh lý của âm.
  • B. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào tần số âm.
  • C. Âm nghe được có cùng bản chất với siêu âm và hạ âm.
  • D. Sóng âm là các sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tốc độ truyền âm không phụ thuộc vào tần số âm.

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP