Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước s...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11 m. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), tốc độ sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19 C, 3.108 m/s và 6,625.10-34J.s .Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của ống là

  • A. 20,00 kV.
  • B. 2,000 kV.
  • C. 200,0 kV.
  • D. 21,15 kV.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của ống là

|e|Umax=hc/λmin

⇒Umax=(hc|e|)/λmin=20(kV)

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP