Một ống phát ra tia Rơnghen Cường độ...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Một ống phát ra tia Rơnghen .Cường độ dòn...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Một ống phát ra tia Rơnghen .Cường độ dòng điện qua ống là 16µA. Điện tích electrôn | e | = 1,6.10-19C. Số electrôn đập vào đối âm cực trong mỗi giây:

  • A. 1014
  • B. 1015
  • C. 1016
  • D. 1013

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Số electron đập vào đối âm cực trong mỗi giây

n=I/|e|=1014

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP