Một quang electron vừa bứt ra khỏi tấm...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Một quang electron vừa bứt ra khỏi tấm ki...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Một quang electron vừa bứt ra khỏi tấm kim loại cho bay vào từ trường đều theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết tốc độ ban đầu của quang electron là 4,1.105m/s và từ trường B = 10-4T. Tìm bán kính quỹ đạo của quang electron đó.

  • A. 233,2mm
  • B. 23,32mm
  • C. 4,63cm
  • D. 6,63mm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bán kính quỹ đạo của quang eℓectron đó

R= (mv)/(|e|B) = 0,02332(m)

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP