Trong một máy phát điện xoay chiều một...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Trong một máy phát điện xoay chiều một...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, roto là nam châm có p cặp cực quay với tốc độ n (vòng/s). Tần số của suất điện động do máy phát này tạo ra bằng
A. 60 np. B. np. C. np/60. D. 2pn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B
Mối liên hệ giữa tần số của dòng điện f Hz, tốc độ quay của roto vòng/phút và số cặp cực p f = np

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP