Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước s...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 2,65.10-11m.Bỏ qua động năng ban đầu của các êlectron khi thoát ra khỏi bề mặt catôt. Biết h = 6,625.10-34Js, c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C .Điện áp cực đại giữa hai cực của ống là

  • A. 1562,5V
  • B. 15625V
  • C. 4687,5V
  • D. 46875V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Điện áp cực đại giữa hai cực của ống là

|e|Umax = hc/λmin

⇒Umax=(hc|e|)/λmin=46875(V)

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP