Chùm tia Rơghen phát ra từ ống Rơn-ghen...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Chùm tia Rơghen phát ra từ ống Rơn-ghen, ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Chùm tia Rơghen phát ra từ ống Rơn-ghen, người ta thấy có những tia có tần số lớn nhất và bằng fmax=5.1019Hz.Tính hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ống

  • A. 2,07kV
  • B. 20,7kV
  • C. 207kV
  • D. 0,207Kv

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ống

|e|Umax= hfmax

⇒Umax = (hfmax)/|e|= 207,065(V)

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP