Hiệu điện thế cực đại giữa hai cực...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ốn...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ống Rơn-ghen là 15kV. Giả sử electrôn bật ra từ cathode có vận tốc ban đầu bằng không thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là bao nhiêu ?

  • A. 75,5.10-10m
  • B. 82,8.10-10m
  • C. 75,5.10-12m
  • D. 82,8.10-12m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là

|e|Umax = hc/λmin

⇒λmin = (hc|e|)/Umax = 8,28.10−11(m)

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP