Điện áp cực đại giữa anốt và catốt...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của mộ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của một ống Rơn-ghen là Umax = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectrôn (êlectron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s , điện tích nguyên tố bằng 1,6.10-19C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là

  • A. 60,380.1015 Hz.
  • B. 6,038.1018 Hz.
  • C 60,380.1018 Hz.
  • D. 6,038.1015 Hz.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là

|e|Umax = hfmax

⇒ fmax= (|e|Umax)/h=6,038.1018(Hz)

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP