Một ống phát ra tia Rơnghen Khi ống...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Một ống phát ra tia Rơnghen. Khi ống hoạt...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Một ống phát ra tia Rơnghen. Khi ống hoạt động thì dòng điện qua ống là I = 2mA. Tính số điện tử đập vào đối âm cực trong mỗi giây:

  • A. 125.1014
  • B. 125.1013
  • C. 215.1013
  • D. 215.1014

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Số điện tử đập vào đối âm cực trong mỗi giây

n=I/|e|=1,25.1016

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP