Một quả cầu dao động điều hòa với...

Chương 1: Dao Động Cơ Một quả cầu dao động điều hòa với biên độ 5 cm ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một quả cầu dao động điều hòa với biên độ 5 cm chu kỳ 0,4 s.Tính vận tốc của quả cầu tại thời điểm vật có lí độ 3cm và đang chuyển động theo chiều dương .

A.v=62,8 cm/s

B.v=± 62,8 cm/s

C.v=-62,8 cm/s

D .v=62,8 m/s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP