Khi sóng âm thanh truyền từ không khí...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi sóng âm thanh truyền từ không khí và...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi sóng âm thanh truyền từ không khí vào nước thì.

  • A. tần số sóng giảm.
  • B. biên độ sóng tăng.
  • C. bước sóng tăng.
  • D. tốc độ truyền sóng giảm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sóng âm thanh khi truyền từ không khí vào nước thì vận tốc truyền sóng tăng lên làm bước sóng tăng còn tần số không đổi

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP