Một sóng cơ có chu kỳ T tần...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sóng cơ có chu kỳ T, tần số f, truyề...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sóng cơ có chu kỳ T, tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức không đúng là:

  • A. λ=v.T
  • B. λ=v.f
  • C. v=λ.f
  • D. v=λ/T

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bước sóng bằng vận tốc chia cho tần số.

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP