Khi sóng âm truyền từ nước ra không...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì

  • A. tần số âm tăng, bước sóng không đổi
  • B. tần số không đổi, bước sóng âm giảm
  • C. tần số âm giảm, bước sóng không đổi
  • D. tần số không đổi, bước sóng âm tăng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì tần số không đổi, bước sóng giảm.

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP