Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, g...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

  • A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
  • B. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
  • C. cùng tần số, cùng phương.
  • D. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP