Trong giao thoa sóng cơ với bước sóng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Trong giao thoa sóng cơ với bước sóng là...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Trong giao thoa sóng cơ với bước sóng là λ, khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử sóng trên đoạn nối hai nguồn dao động với biên độ cực đại bằng

  • A. λ /4
  • B. 2λ
  • C. λ/2
  • D. λ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP