Chọn phát biểu sai khi nói về sóng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ: ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ:

  • A. tốc độ truyền sóng và tốc độ dao động của các phần tử biến thiên cùng tần số
  • B. sóng cơ chỉ truyền trong môi trường vật chất, không truyền được trong chân không
  • C. sóng âm lan truyền trong không khí là sóng dọc
  • D. trong quá trình truyền sóng cơ, các phần tử vật chất chỉ dao động tại chỗ quanh VTCB không truyền đi theo sóng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phát biểu sai: C

Sóng âm lan truyền trong không khí là sóng dọc → Sóng âm lan truyền trong không khí là sóng ngang

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP