Sóng âm không truyền được trong A không...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Sóng âm không truyền được trong A. khôn...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Sóng âm không truyền được trong

  • A. không khí
  • B. chân không.
  • C. nước.
  • D. thép.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sóng âm không truyền được trong chân không.
(Không nghe thấy âm phát ra từ bình chân không).

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP