Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước có ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước có bước sóng λ, độ lệch pha giữa hai điểm trên một hướng truyền sóng cách nhau một đoạn d được tính theo công thức

  • A. Δφ=2πλ/d
  • B. Δφ=2πd/λ
  • C. Δφ=πλ/d
  • D. Δφ=πd/λ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP