Khi nói về sóng siêu âm phát biểu...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi nói về sóng siêu âm phát biểu sai là...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi nói về sóng siêu âm phát biểu sai là:

  • A. siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz
  • B. siêu âm truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí
  • C. siêu âm khi gặp các vật cản thì có thể bị phản xạ
  • D. trong cùng một môi trường, siêu âm có bước sóng lớn hơn bước sóng hạ âm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bước sóng của siêu âm nhỏ hơn bước sóng hạ âm

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP