Khi nói về sóng âm phát biểu nào...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đâ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz
  • B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz
  • C. Sóng âm không truyền được trong chân không.
  • D. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đơn vị của mức cường độ âm L là dexiben (dB) hoặc Ben (B)

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP