Nhận xét nào sau đây là sai khi...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về s...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về sóng âm

  • A. Trong cả 3 môi trường rắn, ℓỏng, khí sóng âm ℓuôn ℓà sóng dọc
  • B. Sóng âm ℓà sóng cơ học truyền được trong cả 3 môi trường rắn, ℓỏng, khí
  • C. Âm thanh có tần số từ 16 Hz đến 20 KHz
  • D. Trong chất rắn sóng âm có cả sóng dọc và sóng ngang

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong môi trường rắn, sóng âm có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP