Một nguồn phát sóng âm dạng cầu đẳng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một nguồn phát sóng âm dạng cầu đẳng hướ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một nguồn phát sóng âm dạng cầu đẳng hướng về mọi phía, môi trường không hấp thụ âm. Dùng một máy đo người ta thấy độ to của âm tại điểm M gấp sáu lần độ to của âm chuẩn; độ to của âm tại điểm N gấp hai lần độ to của âm chuẩn. Gọi khoảng cách từ M, N tới nguồn lần lượt là RM, RN thì ta có

  • A. RN = 100 RM
  • B. RN = 10 RM
  • C. RM = 10 RN
  • D. RM = 100 RN

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có: (RN/RM)2=10LM−LN = 106−2 = 104
⇒RN=100RM

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP