Chọn phát biểu sai khi nói về năng...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng trong ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa.
A. Tổng năng lượng của hệ tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.
B. Tổng năng lượng là một đại lượng biến thiên theo ly độ.
C. Động năng va thế năng là những đại lường biến thiên điều hòa.
D. Khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tổng năng lượng trong dao động điều hòa luôn được bảo toàn

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP