Trong dao động điều hoà của con lắc...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo.
B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.
C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lực kéo về ko phụ thuộc khối luowjg vật nặng

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP