Khi nói về một vật dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?
A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cơ năng của vật luôn được bảo toàn taị mọi thời điểm

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP