Tìm kết luận sai khi nói về dao...

Chương 1: Dao Động Cơ Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa c...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm trên một đoạn thẳng nào đó?
A. Trong mỗi chu kì dao động thì thời gian tốc độ của vật giảm dần bằng một nửa chu kì dao động.
B. Lực kéo về có độ lớn tăng dần khi tốc độ của vật giảm dần.
C. Trong một chu kì dao động có bốn lần động năng băng một nửa cơ năng dao động.
D. Tốc độ của vật giảm dần khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra phía biên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vi xét trên 1 đoạn thẳng bất kì nên c sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP