Con lắc lò xo dao động điều hòa...

Chương 1: Dao Động Cơ Con lắc lò xo dao động điều hòa. Lực kéo về tác...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Con lắc lò xo dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn
A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.

B. hướng về vị trí cân bằng.

C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.

D. hướng về vị trí biên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Lực kéo về tác dụng vào vật luôn hướng về vị trí cân bằng.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP