Một vật dao động điều hòa với theo...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hòa với theo phương trình...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hòa với theo phương trình x= A cos(ωt+ φ ) với A, , ω φ là hằng số thì pha của dao động
A. không đổi theo thời gian. B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. là hàm bậc nhất với thời gian. D. là hàm bậc hai của thời gian.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

pha của dao động là hàm bậc nhất với thời gian.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP