Khi một vật dao động điều hòa chuyển...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động
A. nhanh dần đều.

B. chậm dần đều.

C. nhanh dần.

D. chậm dần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển
động nhanh dần.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP