Véc tơ vận tốc của một vật dao...

Chương 1: Dao Động Cơ Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa lu...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn
A. hướng ra xa vị trí cân bằng. B. cùng hướng chuyển động.
C. hướng về vị trí cân bằng. D. ngược hướng chuyển động.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn cùng hướng chuyển động.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP