Trong phương trình dao động điều hoà x...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong phương trình dao động điều hoà x Acos t =...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong phương trình dao động điều hoà x Acos t = ω +φ ( ).Mét(m) là thứ nguyên của đại lượng
A. A

B. ω.

C. Pha (ωt + φ ).

D. T.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A là đại lượng đo độ dài nên có thứ nguyên là mét

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP