Một vật dao động điều hoà khi qua...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng thì vận tốc
A. có độ lớn cực đại,gia tốc có độ lớn bằng không.
B. và gia tốc có độ lớn cực đại.
C. có độ lớn bằng không, gia tốc có độ lớn cực đại.
D. và gia tốc có độ lớn bằng không.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại,gia tốc có độ lớn bằng không.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP