Chọn câu trả lời đúng Khi một vật...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn câu trả lời đúng. Khi một vật dao động điề...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn câu trả lời đúng. Khi một vật dao động điều hòa thì vectơ vận tốc
A. và vectơ gia tốc luôn hướng cùng chiều chuyển động.
B. luôn hướng cùng chiều chuyển động, vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.
C. và gia tốc luôn đổi chiều khi qua vị trí cân bằng.
D. và vectơ gia tốc luôn là vectơ hằng số.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi một vật dao động điều hòa thì vectơ vận tốc luôn hướng cùng chiều chuyển động, vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.

chọnB

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP