Dao động là chuyển động có A giới...

Chương 1: Dao Động Cơ Dao động là chuyển động có A. giới hạn trong kh...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Dao động là chuyển động có
A. giới hạn trong không gian lập đi lập lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
B. qua lại hai bên vị trí cân bằng và không giới hạn không gian.
C. trạng thái chuyển động được lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
D. lặp đi lặp lại nhiều lần có giới hạn trong không gian.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian lập đi lập lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP